| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |
Fakta
Depressioner
Fobier
Psykosociala problem
Kognitiv inriktad samtalsterapi
Kriser
Psykoser
Råd om läkemedel
Samlevnadsproblem
Stressrelaterade problem
Tvångssyndrom
Ångestsjukdomar
Fobier
Fobier (Social fobi, specifik fobi, mm)

Fobier (Social fobi, specifik fobi m m)
Bakgrunden till social fobi är som i så många andra fall mångfaktoriell, och psykologen Anna Kåver talar om en "sårbarhetsmodell". I denna ligger såväl genetiska/biokemiska faktorer som miljöfaktorer, familj, kamrater etc. Ur evolutionär synpunkt är ångesten något nödvändigt för oss människor. Det är en drivkraft både för att anta utmaningar och för att undgå faror. 
Läs mer

 
| Start sidan | Fråga Läkaren | Boka tid | Kontinuitet |   | Om Swedpsykiatri | Kontakt |